shih tzu

Kana

$700.00

shih tzu

Kaspa

$800.00

shih tzu

Laicha

$650.00

shih tzu

Lenny

$650.00

shih tzu

Maffa

$750.00

shih tzu

Norah

$600.00

shih tzu

Tila

$700.00

shih tzu

Yara

$650.00